За Круна Дрил

На 15 Декември 1944 год. президиумот на АСНОМ, на своето заседание го донесе решението за дормирање ГЕОЛОШКИ ИНСТИТУТ во Скопје. Во обновата на тогаш разорената земја.

Повеќе

Стратешко Партнерство

Наши Услуги

Слушба за Геотехника

  • Геотехника е Геомеханика
  • Геологија и Хидрогеологија
  • Консолидација
Повеќе

Слушба за Инженеринг

  • Хидротехника
  • Заштита на Животна Средина
  • Градежништво
Повеќе

Како до нас

Круна Дрил Доо Скопје

Димче Мирчев бр.4
1000, Скопје

  • телефон: +389 2 311 4088
  • факс: +389 2 311 4088
  • е-маил: info@krunadril.mk

Пријави се за известувања

Schramm TXD

Prakla RB 50

Sandvik DE 880

Atlas Copco CT20

Sandvik DE 710

Christensen C14

Christensen CS10

CS 1000 P4

Diamec U6 PHC

Diamec 262

Geomini S-P120

Sandvik DE 130

Mustang 13

Mustang 5

Mustang 4

Mustang